CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÀ THANH

10/10/2018

Địa chỉ: Lô IA2, đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

MST: 0101093709

Điện thoại:

Email:

Website:

Người đại diện: Ông Nguyễn Đức Hà - Chức danh: Tổng Giám đốc