CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU BẠCH ĐẰNG

28/04/2020

Địa chỉ: Đầm Nhà Mạc, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

MST: 5701745391

Điện thoại:

Email: bachdangbot@gmail.com

Người đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Thảo – Chức danh: Tổng Giám đốc