CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ

10/10/2018

Địa chỉ: 32 Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

MST: 0104567756

Điện thoại:

Email: info@dcic.vn

Website: www.dcic.vn

Người đại diện: Ông Ngọ Trường Nam - Chức danh: Tổng giám đốc