CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BMT

28/04/2020

Địa chỉ: 36 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

MST: 0301449021

Điện thoại: 02839302322

Email:

Người đại diện: Ông Nguyễn Thanh Phúc – Chức danh: Trợ lý Tổng Giám đốc