CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ

10/10/2018

Địa chỉ: 32 Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Q. 1, Tp.Hồ Chí Minh

MST: 0313365915

Điện thoại: (84 - 28) 3820 3388

Email: info@deoca.vn

Website: www.deoca.vn

Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Hải - Chức danh: Tổng giám đốc