CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG LONG (HÀ TĨNH)

21/02/2020

Địa chỉ: Số nhà 223, đường Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

MST: 3000333861

Điện thoại: 0239.855 658

Email:

Người đại diện: Ông Nguyễn Chí Thành - Chức danh: Chủ tịch HĐQT