CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI COMA 25

10/10/2018

Địa chỉ: Số 55 Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội

MST: 0100106472

Điện thoại:

Email:

Website:

Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Bình - Chức danh: Tổng Giám đốc