CÔNG TY TNHH BOT PHÚ HÀ

10/11/2020

Địa chỉ: Km 7+180, đường dẫn Cầu Văn Lang, Xã Phú Cường, Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

MST: 0107322151

Điện thoại: 093 6222 997

Email: khanh.botphuha@gmail.com

Người đại diện: Ông Lưu Quốc Khánh – Chức danh: Phó Giám đốc