CÔNG TY TNHH MTV MINH ĐĂNG

12/10/2018

Địa chỉ: 930 Trần Hưng Đạo, Phúc Trung, Phúc Thành, TP. Ninh Bình

MST: 2700352593

Điện thoại: 022 9363 3338

Email: minhdang@minhdanggroup.com.vn

Website: minhdanggroup.com.vn

Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Đăng - Chức danh: Giám đốc