TỔNG CÔNG TY 36 - CÔNG TY CỔ PHẦN

12/10/2018

Địa chỉ: 141 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

MST: 0105454762

Điện thoại: 024. 35332471

Email: contact@36corp.com

Website: www.36corp.com

Người đại diện: Ông Nguyễn Thành Trung - Chức danh: Phó Tổng Giám đốc