Văn bản pháp luật

14/05/2021

TTVĂN BẢNLink download
1Luật đấu thầu 2013
Tải về
2Luật xây dựng 2014Tải về
3Luật ngân sách nhà nước 2015Tải về
4Luật xây dựng sửa đổi 2020Tải về
5Luật doanh nghiệp 2020Tải về
6
Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020Tải về
7
Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tưTải về
8
Nghị định 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựngTải về
9
Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựngTải về
10
Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựngTải về
11
Nghị định 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tưTải về
12
Nghị định 35//2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đầu tư theo phương thức đối tác công tưTải về

Bài viết liên quan