Khách qua cảng hàng không tăng mạnh, đạt gần 80 triệu

Khách đi máy bay tiếp tục tăng trưởng ở mức 2 con số, chỉ trong 9 tháng đã đạt gần 80 triệu.
Dự kiến lượng khách thông qua hệ thống cảng hàng không trên cả nước năm 2018 dự kiến lần đầu vượt mốc 100 triệu khách, đạt 105 triệu khách

Dự kiến lượng khách thông qua hệ thống cảng hàng không trên cả nước năm 2018 dự kiến lần đầu vượt mốc 100 triệu khách, đạt 105 triệu khách

Tin từ Cục Hàng không VN, 9 tháng 2018, sản lượng điều hành bay đi/đến đạt 336,4 nghìn chuyến bay, tăng 10,2% so với cùng kỳ 2017. Điều hành bay quá cảnh đạt 337,5 nghìn chuyến, tăng 14,5%. Sản lượng hành khách thông qua cảng đạt 79,28 triệu khách, tăng 12,1%, sản lượng hàng hoá đạt 1,1 triệu tấn, tăng 5,6%.

Cùng đó, tổng thị trường vận chuyển hành khách đạt 53 triệu khách, tăng 14,1%, vận chuyển hàng hoá đạt 883,8 nghìn tấn, tăng 5,8%.

Riêng trong tháng 9, sản lượng điều hành bay đi/đến đạt 35,5 nghìn chuyến bay, tăng 14,3% so với cùng kỳ 2017. Điều hành bay quá cảnh đạt 35,4 nghìn chuyến, tăng 8,9%. Sản lượng hành khách thông qua cảng đạt 8 triệu khách, tăng 115,5%, sản lượng hàng hoá đạt 125,5 nghìn tấn, tăng 5,6%.

Trước đó, Cục trưởng Cục Hàng không VN Đinh Việt Thắng cho biết, lượng khách thông qua hệ thống cảng hàng không trên cả nước năm 2018 dự kiến lần đầu vượt mốc 100 triệu khách, đạt 105 triệu khách.

Trong năm ngoái, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng đạt trên 94 triệu hành khách, tăng 16% so với thực hiện năm 2016. Sản lượng cất hạ cánh đạt 611.165 lượt/chuyến, tăng 10% so với thực hiện năm 2016.