Tháo gỡ điểm nghẽn để đảm bảo tiến độ cao tốc Bắc - Nam