Thông báo

Hiệp hội VARSI họp Ban chấp hành lần 2

Ngày 2/7/2019, tại Hà Nội, Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) đã tổ chức kỳ họp Ban chấp hành lần 2....

Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam chính thức đi vào hoạt động

Ngày 22/3/2019, Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (Hiệp hội AVINA) chính thức đi vào hoạt động thông qua kỳ đại hội đầu tiên của nhiệm kỳ (2019 – 2022). PGS.TS....

Thành lập Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam: Để có tiếng nói thống nhất, đại diện các nhà đầu tư

Kết cấu hạ tầng giao thông ở nước ta đang ngày càng được hoàn thiện và hiện đại là nhờ có sự góp công rất lớn từ các nhà đầu tư tâm huyết. Tuy vậy, vấn đề cơ chế chính...

« 1 »