Ký kết hợp tác chiến lược với Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam

27/06/2024

Sáng ngày 27/6, Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã ký kết hợp tác, hướng tới thúc đẩy hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp hội viên. Lễ ký kết đánh dấu bước tiến quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cho hai tổ chức, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm, thông tin giữa tổ chức và các doanh nghiệp.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Căn cứ thoả thuận hợp tác được hai bên thống nhất, VARSI và VIAC cam kết phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động như hỗ trợ pháp lý, giải quyết tranh chấp, tổ chức hội thảo và đào tạo về đàm phán, ký kết, quản lý hợp đồng, cũng như phòng ngừa và xử lý các rủi ro pháp lý. Ngoài ra, hai bên sẽ cùng tham gia phản biện và góp ý về các chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, giúp các thành viên của VARSI nắm bắt kịp thời những thay đổi và áp dụng hiệu quả trong thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, việc phối hợp trong chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hai bên cũng là một trọng tâm của bản ghi nhớ hợp tác. VARSI và VIAC sẽ cùng biên soạn, giới thiệu các ấn phẩm, bài viết chuyên đề trên các trang thông tin của cả hai bên, nhằm cung cấp kiến thức và thông tin cần thiết cho các doanh nghiệp hội viên và cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung. Thời hạn hiệu lực của bản ghi nhớ hợp tác là 5 năm kể từ ngày ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện của VARSI và VIAC đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác này các doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Hai bên cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy sự phát triển bền vững và hiệu quả của ngành giao thông Việt Nam.

Việc ký kết hợp tác giữa VARSI và VIAC không chỉ là một bước tiến lớn trong hỗ trợ pháp lý mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối thông tin giữa các doanh nghiệp, giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu.

Thu Thảo